Skip to content Skip to footer

Tag: Kadri Simson

Häädemeeste meeriplaan

2021/6/21 Email, Käsitletavad teemad: Eesti merealade planeerimine / Häädemeeste valla arengukava aastateks 2020-2025 / sisendi andmine vallavolikogu 30-ndal juunil toimuvale istungile / Euroopa Liidu Kohtu (ELK) kohtulahendist

Eesti merealade planeerimine Häädemeeste. Euroopa Komisjon algatas 9. juunil Eesti vastu rikkumisemenetluse seoses metsaraietega Natura 2000 võrgustiku aladel. uroopa Liidu Kohus PRESSITEADE nr 77/20 Luxembourg, 25. juuni 2020 Kohtuotsus

Read More