Skip to content Skip to footer

Mis eristab Eestit ülejäänud Euroopa / maailma tuuleparkide rajamise praktikast?

Mujal maksavad tuuleenergia ettevõtted miljoneid, et üldse mere/maa kasutuslitsentsile kvalifitseeruda. Eesti praktika on tekitada suur konfliktipilv ning sisuliselt kinkida meri/maa välisettevõtetele ära.

Siinkohal tuleb suuta eristada kompensatsiooni ja litsentsitasusid. Me räägime miljonitest eurodest ja kui selliseid otsuseid langetatakse, siis on täiesti loogiline, et see omakorda toodab juurde mitmetasandilist korruptsiooni.

Selge vastuolu tekib just riigiettevõttele nagu EE/EG-le antavate volituste osas.

https://www.theguardian.com/uk-news/2022/jun/16/queen-seabed-rights-swell-value-5bn-auction-windfarm-plots-crown-estate

Brussels 4.2022  Kliima-, keskkonnakaitse- ja energiaalase riigiabi suunised alates aastast 2022

https://ec.europa.eu/competition-policy/index_en

https://www.energymonitor.ai/finance/regulation-policy/new-eu-state-aid-rules-keep-energy-transition-on-the-back-burner

The colossal energy investment – €390bn ($431.21bn) needed is just not there due to the war.  

EU goes green alone? FT. 7.7.2022