+372 53647415 info@haademeeste.site
Spread the love

Euroopa Kohtu luba peatada maksed õigusriigi eirajatele mõjutab EL-i tulevikku.

Austatud President! Kahetsusväärne, et Te pole meile vastanud. Tänaseks on Eesti merealade planeering jäänud kaks korda kinnitamata. Euroopa Komisjon on kutsunud Eestit oma planeerimise protseduure kohendama. Eesti inimesed kannatavad siinse süstemaatilise planeerimiskaose tõttu. Jaagupi sadam on rannakalurite jaoks lukku keeratud. Juurdepääs Eesti toiduvarudele on seetõttu piiratud. Loomulik areng on piiratud. Küsime Tartu akadeemiliselt ringkonnalt abi, et Eestis hakataks mere ja maastiku planeerimisel avatud teadust rakendama. Me ei saa jätkata sellisel viisil, et Eesti Energia planeerib ja ostab selle teenuse Skepast & Puhkimilt sisse. Seal hulgas teadlikult Natura 2000 seadust eirates. Eirates ka Euroopa Liidus rajatavate tuuleparkide manuali ja eirates ka avatud teadust. Kui Eesti Energia jätkab valitud meetodit Häädemeestel, siis pöördume otse Euroopa Liidu institutsioonide ja kohtu poole. Palun tutvuge meie varasemate kirjadega. Palun aidake ja toetage Eesti akadeemikute kogukonnal taastada usku demokraatliku debati võimalikkusesse Eesti Vabariigis.

Austatud President! email 08.02.2022

Austatud President!
Kahetsusväärne, et Te pole meile vastanud. Tänaseks on Eesti merealade planeering jäänud kaks korda kinnitamata. Euroopa Komisjon on kutsunud Eestit oma planeerimise protseduure kohendama. Eesti inimesed kannatavad siinse süstemaatilise planeerimiskaose tõttu. Jaagupi sadam on rannakalurite jaoks lukku keeratud. Juurdepääs Eesti toiduvarudele on seetõttu piiratud. Loomulik areng on piiratud. Küsime Tartu akadeemiliselt ringkonnalt abi, et Eestis hakataks mere ja maastiku planeerimisel avatud teadust rakendama. Me ei saa jätkata sellisel viisil, et Eesti Energia planeerib ja ostab selle teenuse Skepast & Puhkimilt sisse. Seal hulgas teadlikult Natura 2000 seadust eirates. Eirates ka Euroopa Liidus rajatavate tuuleparkide manuali ja eirates ka avatud teadust. Kui Eesti Energia jätkab valitud meetodit Häädemeestel, siis pöördume otse Euroopa Liidu institutsioonide ja kohtu poole. Palun tutvuge meie varasemate kirjadega. Palun aidake ja toetage Eesti akadeemikute kogukonnal taastada usku demokraatliku debati võimalikkusesse Eesti Vabariigis.

Eesti merealade planeeringut ei võetud teist korda vastu!

Dr. iur. Jüri Raidla, endine justiitsminister, Advokaadibüroo Ellex Raidla, vanempartner ja asutaja, büroo tegeleb Eesti Energia ja Enefit Greeni nõustamisega.

Letter EC President Ursula Von der Leyen.

NEW 2022 facts/Call renew EC Infringement decisions calling on Estonia state wind-farm planning

Liivi lahte. Häädemeeste ja Kihnu, ümbrusesse tulevad GE-haliade-x-14-mw 260M(!) tuulegeneraatorid. Eesti valitsus hoidis saladust.

Liivi lahte Häädemeeste ja Kihnu ümbrusesse tulevad GE-haliade-x-14-mw tuulegeneraatorid. Eesti valitsus hoidis saladust. North Sea Dogger Bank Wind Farm C=Kihnu

UPDATE ERR: 21.01.2022: Eesti mereplaneerimise korruptsioon ei toimi!

Eesti mereplaneerimise korruptsioon ei toimi! ….Juhul kui see päevakorda tuleb, siis me vaatame sellele otsa,” ütles Kaja Kallas

Jaagupi sadama konkurss on energia korruptsioon. email 20.01.2022.

Jaagupi sadama konkurss on energia korruptsioon. Kaja Kallas Energia club. ERR: 21.01.2022: Eesti mereplaneerimise korruptsioon ei toimi!

Letter to the Estonian president Alar Karis on the Estonian wind farm sea-planning exploit. 18.01.2022.

NEW 2022 facts/Call renew EC Infringement decisions calling on Estonia state wind-farm planning

Email Skepast & Puhkimil Liivi lahe tuulepargi KMH 3.1.2022

UPDATE: https://www.haademeeste.site/ec/ delta@fin.ee +22 Teabenõue Re: /LIIVI LAHE TUULEPARK_KAABLIÜHENDUSE ERIPLANEERING_21.12.2021.a./Re: Vastuskiri Eesti Energia riigi eriplaneeringu algatamise taotlusele Vastake palun 5 päeva jooksul 21.12.2021. a. saadetud...

EMAIL_LIIVI LAHE TUULEPARK_KAABLIÜHENDUSE ERIPLANEERING_21.12.2021.a.

Austatud minister Keit Pentus-Rosimanus! Manusest leiate meie kirja, mis kritiseerib Teie poolt kujundatavat planeerimiskultuuri, mis puudutavad Liivi lahe tuuleparke ja selle eriplaneeringuga planeeritavat kaabliühendusi. Tuletame Teile meelde, et valimistulemustega andsid Häädemeeste inimesed selgelt märku, et eelmise vallavanema (K. Tölp) juhtimisstiil ei vastanud vallarahva ootustele. Juhime tähelepanu, et Teie soovite oma avaldustega sisulise planeeringu vahele jätta, aga endine vallavanem ütleb, et planeering on algusest peale puudulik.

Taotleme merealade praeguse planeeringu lõpetamist, kuna Eesti merealade planeeringuprotseduuriga on rikutud Euroopa Liidu reegleid, Läänemere lepingut ja andmekaitse seadust.

Rahandusministeerium Taotleme merealade praeguse planeeringu lõpetamist, kuna Eesti merealade planeeringuprotseduuriga on rikutud Euroopa Liidu reegleid, Läänemere lepingut ja andmekaitse seadust.

Roheinflatsioon! 12% dec.2021/ Energia 26%(Eurostat)

Roheinflatsioon, Keit Pentus-Rosimannus eitapjatuulikutele.eu

Eesti merealade planeering & Jaagupi Sadama Plaan 8.12.202. Energaeesmärkide tõttu aastaid blokeeritud sadam.

Jaagupi Sadam Plaan
Eesti merealade planeering 8.12.2021
Jaagupi kalurite sadama kuulumine kaluritele on moraalne küsimus.

Roheinflatsioon! rahandusminister, Keit Pentus-Rosimannus, on VÄGA mures inflatsiooni pärast ja seostab seda Liivimaa tuuleparkidega.

Rahandusminister: https://www.facebook.com/111087996256665/posts/868838327148291/ UPDATE 8.12.2021 Täna on Eesti merealade planeeringule täiendavate ettepanekute tegemise viimane tähtaeg ( EESTI MEREALADE PLANEERINGU TÄIENDAMISEKS_08.12.2021_PUHAS SILMAPIIR...

MAIL 16/11/2021 Vastus riigi eriplaneeringu algatamise taotlusele…UPDATE:Tõnis Mölder astub homme ministrikohalt tagasi.

MAIL 16/11/2021 Vastus riigi eriplaneeringu algatamise taotlusele.

Kaht meretuuleparki Balti riikidesse lähiajal ilmselt ei tule (postimees 4/12/2021)

Valimine, kohus, majanduslik loogika, halb mereplaneerimine & Energia geopoliitika otsustama. Ei Margus Vals.

Tuulest aru saamine! 😉 !

tuule põhitõed

Rail Baltic & Tuulepark STOP! XX aasta plaan 😉

Rail Baltic STOP!

Kas on oodata, et ka Häädemeeste vald pannakse oksjonile?!

https://news.err.ee/1608347891/eesti-energia-to-list-enefit-green-on-stock-market Eesti rahvussport on müümine. Tundub, et oma maa ja mere müümine on ainuke, mida eestlane oskab. Kas on oodata, et ka Häädemeeste vald pannakse oksjonile?! Huvi ju oleks. Kes tahaks...

MAIL 20/09/2021 RE: Valimised 2021: MTÜ Rannamänniku kaitseks küsib.

MTÜ Rannamänniku kaitseks küsib

Järgmised 10 aastat kuuleme, kuidas tuulepark kohe-kohe tuleb.

Järgmised 10 aastat kuuleme, kuidas tuulepark kohe-kohe tuleb. Siinkohal meenub nii Hiiumaa kaasus kui ka mitmed Hollandi kaasused.

Rail Baltica 11.09.2021e-mail

UPDATE! https://arileht.delfi.ee/artikkel/94704409/rail-baltica-valmimine-lukkub-aastaid-edasi-kuid-tegijad-ise-naevad-sellel-ka-positiivset-moju...

Eesti Energia võib varjata avalikkusele mõeldud dokumente.

Eesti Energia võib varjata avalikkusele mõeldud dokumente.

12 aug 2021: Ohaka Energia Muutsime tehase asukohta.Palume mitte tegeleda antud küsimusega. Vesinikutehase plaan, Jaagupi sadam.

Ministeerium: Rail Balticu Pärnu trassi eelnõus on Natura hindamine puudulik. Pärnu Postimees 10/8/2021. Update 12 aug 2021: Ohaka Energia Muutsime tehase asukohta.Palume mitte tegeleda antud küsimusega. vesinikutehase plaan Jaagupi Sadam.

Update windmill fraud Häädemeeste parish. August 2021

windmill fraud Häädemeeste parish.Ohaka Energia OÜ & Energiaühistu

EU Satellites shows: Estonian Forests felling & mining dry land. Industry bill is for the local people, farmers & fisherman. Häädemeeste sold, Au!

EU Satellites show how Estonian Forests felling decrease Clouds. Make the land dry.

4 aug 2021 RB Rail AS Eesti filiaali chef EXIT! Email riigihalduse minister. 14/7/2021. UPDATE 2021 sept :RB STOP!!

UPDATE! https://www.aripaev.ee/uudised/2021/10/09/ohu-mark-rail-balticu-ja-2-2-teede-kohal-kas-enne-saab-otsa-aeg-voi-raha?utm_campaign=%C3%A4rip%C3%A4ev%2Buudiskiri%2B0810&utm_medium=email&utm_source=sendsmaily...

2021/7/2: Lõpuks on ka mustvalgel kirjas, et miks Jaagupi sadama kalurite tegevust on nüüdseks juba dekaad blokeeritud! See ei ole volikogu huvides!

Lõpuks on ka mustvalgel kirjas, et miks Jaagupi sadama kalurite tegevust on nüüdseks juba dekaad blokeeritud! See ei ole volikogu huvides!

Milleks tegeleda ainult ühe MTÜ juhatuse tagaaia metsa päästmisega?

Only trees are really green! Windmills not.

Roheleppe eesmärgid seavad otsustajad valikute ette. Fookuses on metsandus mitte tuulepargid!

Taavi Veskimägi roheplaanist
The green Deal goals focus on trees, N
OT windmills!

2021/7/8 Email RB / EE

mis tõendab, et tuulepargid vähendavad looduslikku tuult 50% rohkem; 60%
rohkem pilvi ja 60% niiskemat kliimat ja 0,7 kraadi kõrgemat temperatuuri

Large impacts of cables

The large environmental impacts of cables.

2021/6/21 Email, Käsitletavad teemad: Eesti merealade planeerimine / Häädemeeste valla arengukava aastateks 2020-2025 / sisendi andmine vallavolikogu 30-ndal juunil toimuvale istungile / Euroopa Liidu Kohtu (ELK) kohtulahendist

Eesti merealade planeerimine Häädemeeste. Euroopa Komisjon algatas 9. juunil Eesti vastu rikkumisemenetluse seoses metsaraietega Natura 2000 võrgustiku aladel. uroopa Liidu Kohus PRESSITEADE nr 77/20 Luxembourg, 25. juuni 2020 Kohtuotsus

Valla 2021. aasta strateegiline eelarve baseerub täiesti valel majanduslikul andmestikul.

Palun kutsuge inimesi sellele strateegilise eelarve kohtumisele: https://bit.ly/3uNCvMT   Treimani Rahvamajas esmaspäeval, 07.06.2021 kell 18.00;Häädemeestel seltsimaja teisipäeval, 08.06.2021 kell 18.00;Kabli seltsimajas kolmapäeval, 09.06.2021 kell...

Kohutavalt kahanevad tuulepargid.

Eesti ruumilise planeerimise kaartidelt jäeti kalad ja kõik nendega seotud tegevused välja, kui määrati Liivi lahe eksklusiivkasutusõiguseid. Selle tegevuse eest vastutas firma, kes on ühtlasi ka Saaremaa tuulepargi omanikuks. Nad on vastutavad ka Rail Baltica planeerimise eest ja enamasti pole nende uuringud läbipaistvad (tutvuge ka teiste postitustega selle kohta, kes istuvad veel mitmel vastutaval kohal […]

Teaduse petmine & Mereplaneerimine

Projekt ei vasta EL reeglitele ega põhine avatud teadusel (Open Science)

Sadama plaan / Mere plaan 18-6-2021

PlaanJaagupi Sadam Plaan Mai 2021 Planeeringu kohta arvamusi ootame 30 päeva jooksul, vahemikus 18.05.2021-18.06.2021 https://www.haademeeste.site/Eesti mereala planeeringu esitamine arvamuse andmiseks.pdf

Arstid ja teadusuuringud kinnitavad: tuulikud tapavad.

Arstid ja teadusuuringud kinnitavad: tuulikud tapavad.

The windmill mafia movie hit. Just like in Häädemeeste now! (subtitle ENG)

https://www.youtube.com/watch?v=OiPoR9OvD0Y We do not need 160 windmills of 300 meter high for our electricity. So where this electricity goes? And where the money flows? Follow the money! Here is this scheme explained. Local people and tax payers are cary the...

Infrasound kills people many research explains here.

UPDATE:https://www.haademeeste.site/ultra-sound-research-in-the-baltics-autumn-2021/ Danish research shows that living near windmills is a health danger. Doktors near windmills have more patients. Advice their people to leave. In Amsterdam dokters send an emergency...

Compensation rules on offshore wind farms. Where “compensation” turns into corruption on June 14th ’21.

On june 14th in secret negotiations Häädemeeste parish invited Estonian Energy (EE) yesterday to talk on "compensation" for the windmill park. All happens outside ALL KMH procedures. By letter the parish has just given back all KMH. Please see the letter form the...

Häädemeeste vallavanem muretseb Liivi lahe pärast.

Muretsema paneb ebaselgus
ja hajutatus Häädemeeste vallaga
külgnevasse Liivi lahte

3X Ei! Triin Lepland,rahandusministeeriumi planeeringute osakonna nõunik

riin Lepland peaks jätma teaduse siiski ülikoolide vastutusalaks.

Tuulikud tapavad inimesi, loodust ja majandust ning meie noort demokraatiat.

Infrasooniline müra tõttu on Euroopa Liidus mitmed tuulikupargid suletud.
Tuulikud tapavad kalamaime ja loodust. 

Tuulikute eksklusiivne merekasutus suretab kohaliku kalanduse ja majanduse.

 

Selle elektri jaoks puudub nõudlus. Sellel pole mitte mingit majanduslikku ega ökoloogilist loogikat. Meie piirkonna tuulehulk moodustab vaid seitsmendiku tuulest, mis puhub Lääne-Euroopas. Jäätunud meres maksavad tuulikud oluliselt rohkem ja need ei jõua iialgi kasumisse.

Mere eksklusiivne kasutusõigus on müüdud välismaalastele (Venemaale). Tuulikuparkide planeerimine ja kaardistamine toimus korruptsiooni abil ning ei põhine avatud teadusel ega pole jälgitud ka avatud ja ausaid protseduure (KMH).

Meie esitleme fakte, inimesi ja nende lugusid.

Häädemeeste ei ole nõus!

 
Me ei taha muutuda industriaaltsooniks.
Meie meri ja meie rannik müüdi maha väga madala hinna eest.
Sa ei tohiks teha müügitehinguid, kui sa ei tea, mida see TEGELIKULT sulle maksma läheb!
Inimestele on häma aetud. Kalapüük, talupidamine ja loodusturism ei saa sellistes tingimustes enam edasi kesta.
Mere EKSKLUSIIVNE kasutusõigus, mis on mõeldud vaid tuulikutele, müüdi võõramaalastele. Väga vähesed saavad sellest kasu! 

Kohalikud inimesed saavad haiget. Nende vähenenud sissetulekuid ja kinnisvarahindade langust EI kompenseerita.
Mitte kuskil mujal Euroopas ei ole tuulikuparke ehitatud NII lähedale inimestele.

On aeg taaskord rääkida, laulda ja võidelda oma maa nimel!
Ärgake ja ühinege!

 

BLOG & NEWS 

 

 

WINDMILLS KILL NATURE/FISH & TOURISM. NOISE & HEALTH. FLASHES. LOWER HOUSE VALUE. THERE IS NO ENERGY DEMAND NOW. THE PLANNED PARK IS 7 TIMES THE PEOPLE NEED.  WINDMILLS COME WITH CABLES AND NEW DIRTY INDUSTRY TO USE THE POWER. LOCALS PAY WITH THEIR FUTURE.   

Austatud President! email 08.02.2022

Austatud President!
Kahetsusväärne, et Te pole meile vastanud. Tänaseks on Eesti merealade planeering jäänud kaks korda kinnitamata. Euroopa Komisjon on kutsunud Eestit oma planeerimise protseduure kohendama. Eesti inimesed kannatavad siinse süstemaatilise planeerimiskaose tõttu. Jaagupi sadam on rannakalurite jaoks lukku keeratud. Juurdepääs Eesti toiduvarudele on seetõttu piiratud. Loomulik areng on piiratud. Küsime Tartu akadeemiliselt ringkonnalt abi, et Eestis hakataks mere ja maastiku planeerimisel avatud teadust rakendama. Me ei saa jätkata sellisel viisil, et Eesti Energia planeerib ja ostab selle teenuse Skepast & Puhkimilt sisse. Seal hulgas teadlikult Natura 2000 seadust eirates. Eirates ka Euroopa Liidus rajatavate tuuleparkide manuali ja eirates ka avatud teadust. Kui Eesti Energia jätkab valitud meetodit Häädemeestel, siis pöördume otse Euroopa Liidu institutsioonide ja kohtu poole. Palun tutvuge meie varasemate kirjadega. Palun aidake ja toetage Eesti akadeemikute kogukonnal taastada usku demokraatliku debati võimalikkusesse Eesti Vabariigis.

read more

Email Skepast & Puhkimil Liivi lahe tuulepargi KMH 3.1.2022

UPDATE: https://www.haademeeste.site/ec/ delta@fin.ee +22 Teabenõue Re: /LIIVI LAHE TUULEPARK_KAABLIÜHENDUSE ERIPLANEERING_21.12.2021.a./Re: Vastuskiri Eesti Energia riigi eriplaneeringu algatamise taotlusele Vastake palun 5 päeva jooksul 21.12.2021. a. saadetud...

read more
EMAIL_LIIVI LAHE TUULEPARK_KAABLIÜHENDUSE ERIPLANEERING_21.12.2021.a.

EMAIL_LIIVI LAHE TUULEPARK_KAABLIÜHENDUSE ERIPLANEERING_21.12.2021.a.

Austatud minister Keit Pentus-Rosimanus! Manusest leiate meie kirja, mis kritiseerib Teie poolt kujundatavat planeerimiskultuuri, mis puudutavad Liivi lahe tuuleparke ja selle eriplaneeringuga planeeritavat kaabliühendusi. Tuletame Teile meelde, et valimistulemustega andsid Häädemeeste inimesed selgelt märku, et eelmise vallavanema (K. Tölp) juhtimisstiil ei vastanud vallarahva ootustele. Juhime tähelepanu, et Teie soovite oma avaldustega sisulise planeeringu vahele jätta, aga endine vallavanem ütleb, et planeering on algusest peale puudulik.

read more
Euroopa Kohtu luba peatada maksed õigusriigi eirajatele mõjutab EL-i tulevikku.

Euroopa Kohtu luba peatada maksed õigusriigi eirajatele mõjutab EL-i tulevikku.

Austatud President!
Kahetsusväärne, et Te pole meile vastanud. Tänaseks on Eesti merealade planeering jäänud kaks korda kinnitamata. Euroopa Komisjon on kutsunud Eestit oma planeerimise protseduure kohendama. Eesti inimesed kannatavad siinse süstemaatilise planeerimiskaose tõttu. Jaagupi sadam on rannakalurite jaoks lukku keeratud. Juurdepääs Eesti toiduvarudele on seetõttu piiratud. Loomulik areng on piiratud. Küsime Tartu akadeemiliselt ringkonnalt abi, et Eestis hakataks mere ja maastiku planeerimisel avatud teadust rakendama. Me ei saa jätkata sellisel viisil, et Eesti Energia planeerib ja ostab selle teenuse Skepast & Puhkimilt sisse. Seal hulgas teadlikult Natura 2000 seadust eirates. Eirates ka Euroopa Liidus rajatavate tuuleparkide manuali ja eirates ka avatud teadust. Kui Eesti Energia jätkab valitud meetodit Häädemeestel, siis pöördume otse Euroopa Liidu institutsioonide ja kohtu poole. Palun tutvuge meie varasemate kirjadega. Palun aidake ja toetage Eesti akadeemikute kogukonnal taastada usku demokraatliku debati võimalikkusesse Eesti Vabariigis.

read more
Kas on oodata, et ka Häädemeeste vald pannakse oksjonile?!

Kas on oodata, et ka Häädemeeste vald pannakse oksjonile?!

https://news.err.ee/1608347891/eesti-energia-to-list-enefit-green-on-stock-market Eesti rahvussport on müümine. Tundub, et oma maa ja mere müümine on ainuke, mida eestlane oskab. Kas on oodata, et ka Häädemeeste vald pannakse oksjonile?! Huvi ju oleks. Kes tahaks...

read more
Rail Baltica 11.09.2021e-mail

Rail Baltica 11.09.2021e-mail

UPDATE! https://arileht.delfi.ee/artikkel/94704409/rail-baltica-valmimine-lukkub-aastaid-edasi-kuid-tegijad-ise-naevad-sellel-ka-positiivset-moju...

read more
2021/7/8 Email RB / EE

2021/7/8 Email RB / EE

mis tõendab, et tuulepargid vähendavad looduslikku tuult 50% rohkem; 60%
rohkem pilvi ja 60% niiskemat kliimat ja 0,7 kraadi kõrgemat temperatuuri

read more
Kohutavalt kahanevad tuulepargid.

Kohutavalt kahanevad tuulepargid.

Eesti ruumilise planeerimise kaartidelt jäeti kalad ja kõik nendega seotud tegevused välja, kui määrati Liivi lahe eksklusiivkasutusõiguseid. Selle tegevuse eest vastutas firma, kes on ühtlasi ka Saaremaa tuulepargi omanikuks. Nad on vastutavad ka Rail Baltica planeerimise eest ja enamasti pole nende uuringud läbipaistvad (tutvuge ka teiste postitustega selle kohta, kes istuvad veel mitmel vastutaval kohal […]

read more

Sadama plaan / Mere plaan 18-6-2021

PlaanJaagupi Sadam Plaan Mai 2021 Planeeringu kohta arvamusi ootame 30 päeva jooksul, vahemikus 18.05.2021-18.06.2021 https://www.haademeeste.site/Eesti mereala planeeringu esitamine arvamuse andmiseks.pdf

read more
Infrasound kills people many research explains here.

Infrasound kills people many research explains here.

UPDATE:https://www.haademeeste.site/ultra-sound-research-in-the-baltics-autumn-2021/ Danish research shows that living near windmills is a health danger. Doktors near windmills have more patients. Advice their people to leave. In Amsterdam dokters send an emergency...

read more
ZOPA&BATNA?!..

ZOPA&BATNA?!..

“Me probleem pole, et inimesed ei tolereeri olemasolevaid parke, vaid vastuseis on uutele tuuleparkidele. Tegeleme probleemidega, mis teie ees seisavad,” märkis majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika ja maavarade asekantsler Timo Tatar. Tasu eesmärk on aktiveerida valdavat enamust, mis parke toetab. Samas on tuulikute vastu olevad inimesed taastuvenergiaettevõtte Sunly tegevjuhi Priit Lepasepa sõnul väga loovad ja kõiki raha ei motiveeri. Mis selliseid vastuseise lahustada aitab, selgub saatest.

read more
UPDATE 19.10.2021 Jaagupi Sadam& Häädemeeste vald.

UPDATE 19.10.2021 Jaagupi Sadam& Häädemeeste vald.

On oluline, et rahu ja demokraatia naaseks meie valda. Vihaõhutajate tõttu on meie täiesti demokraatlik veebileht eitapjatuulikutele.eu maha võetud (vaata eelnevaid kirjavahetusi). Koopia sellest on leitav ka lehel http://jaagupi.eu/eitapjatuulikutele/ Jaagupi...

read more

windmills KILL NATURE/FISH & TOURISM.  NOISE & HEALTH. FLASHES LOWER HOUSE VALUE .

WINDMILLS KILL NATURE/FISH & TOURISM. NOISE & HEALTH. FLASHES. LOWER HOUSE VALUE. THERE IS NO ENERGY DEMAND NOW. THE PLANNED PARK IS 7 TIMES THE PEOPLE NEED.  WINDMILLS COME WITH CABLES AND NEW DIRTY INDUSTRY TO USE THE POWER. LOCALS PAY WITH THEIR FUTURE.   

Hello. Do you want to help too?

It affects all of us. Please help our region from exploitation. 

3 + 4 =

Upcomming Events

05

Nov

Windpower Information evening

Discussion   More Details

3

Jan

Just come together

New  year, new chances  More Details

Give Today

$5

$10

$50

$250

$500

Other

Get In Touch